Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

7 mei 2023

Woord voor de dag
Heb ik zonde gedaan, als ik mijzelven vernederd heb, opdat gij zoudt verhoogd worden, overmits ik u het Evangelie Gods om niet verkondigd heb?
2 Korinthe 11:7