Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

7 mei 2022

Woord voor de dag
En Ik ben met een zeer groten toorn vertoornd tegen die geruste heidenen; want Ik was een weinig toornig, maar zij hebben ten kwade geholpen.
Zacharia 1:15