Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

7 mei 2021

Woord voor de dag
Doch Hij zond profeten onder hen, om hen tot den HEERE te doen wederkeren; die betuigden tegen hen, maar zij neigden de oren niet.
2 Kronieken 24:19