Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

7 maart 2023

Woord voor de dag
En uw oren zullen horen het woord desgenen, die achter u is, zeggende: Dit is de weg, wandelt in denzelven; als gij zoudt afwijken ter rechter hand of ter linkerhand.
Jesaja 30:21