Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

7 februari 2021

Woord voor de dag
Alzo werd Farao's hart verstokt, dat hij de kinderen Israëls niet trekken liet, gelijk als de HEERE gesproken had door Mozes.
Exodus 9:35