Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

7 december 2023

Woord voor de dag
En ik zag een groten witten troon, en Dengene, Die daarop zat, van Wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvloden, en geen plaats is voor die gevonden.
Openbaring 20:11