Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

7 november 2023

Woord voor de dag
En de vorst zal niets nemen van de erfenis des volks, om hen van hun bezitting te beroven; van zijn bezitting zal hij zijn zonen erf nalaten; opdat niet Mijn volk, een iegelijk uit zijn erfenis, verstrooid worde.
Ezechiël 46:18