Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

7 november 2020

Woord voor de dag
Daarom vertoornde Zich de HEERE tegen Salomo, omdat hij zijn hart geneigd had van den HEERE, den God Israëls, Die hem tweemaal verschenen was.
1 Koningen 11:9