Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

7 oktober 2020

Woord voor de dag
En de HEERE wendde de gevangenis van Job, toen hij gebeden had voor zijn vrienden; en de HEERE vermeerderde al hetgeen Job gehad had tot dubbel zoveel.
Job 42:10