Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

7 januari 2023

Woord voor de dag
En Hij zeide tot hen: Het is u gegeven te verstaan de verborgenheid van het Koninkrijk Gods; maar dengenen, die buiten zijn, geschieden al deze dingen door gelijkenissen;
Markus 4:11