Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

6 september 2023

Woord voor de dag
Ik zal U verhogen, HEERE, want Gij hebt mij opgetrokken, en mijn vijanden over mij niet verblijd.
Psalmen 30:2