Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

6 september 2022

Woord voor de dag
Zo gij zuiver en recht zijt, gewisselijk zal Hij nu opwaken, om uwentwil, en Hij zal de woning uwer gerechtigheid volmaken.
Job 8:6