Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

6 september 2021

Woord voor de dag
Opdat mijn eer U psalmzinge, en niet zwijge. HEERE, mijn God! in eeuwigheid zal ik U loven.
Psalmen 30:13