Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

6 september 2020

Woord voor de dag
Want tot wien van de engelen heeft Hij ooit gezegd: Gij zijt Mijn Zoon, heden heb ik U gegenereerd? En wederom: Ik zal Hem tot een Vader zijn, en Hij zal Mij tot een Zoon zijn?
Hebreeën 1:5