Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

6 augustus 2024

Woord voor de dag
Opdat de zegening van Abraham tot de heidenen komen zou in Christus Jezus, en opdat wij de belofte des Geestes verkrijgen zouden door het geloof.
Galaten 3:14