Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

6 juli 2021

Woord voor de dag
In die dagen en te dier tijd, spreekt de HEERE, zal Israëls ongerechtigheid gezocht worden, maar zij zal er niet zijn, en de zonden van Juda, maar zullen niet gevonden worden; want Ik zal ze dengenen vergeven, die Ik zal doen overblijven.
Jeremia 50:20