Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

6 juni 2021

Woord voor de dag
Deze heeft God door Zijn rechter hand verhoogd tot een Vorst en Zaligmaker, om Israël te geven bekering en vergeving der zonden.
Handelingen 5:31