Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

6 juni 2020

Woord voor de dag
Wees niet te snel met uw mond, en uw hart haaste niet een woord voort te brengen voor Gods aangezicht; want God is in den hemel, en gij zijt op de aarde; daarom laat uw woorden weinig zijn.
Prediker 5:1