Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

6 mei 2023

Woord voor de dag
En die ganse gemeente maakte een verbond in het huis Gods, met den koning; en hij zeide tot hen: Ziet, de zoon des konings zal koning zijn, gelijk als de HEERE van de zonen van David gesproken heeft.
2 Kronieken 23:3