Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

6 mei 2022

Woord voor de dag
Want de Jood Mordechai was de tweede bij den koning Ahasveros, en groot bij de Joden, en aangenaam bij de menigte zijner broederen, zoekende het beste voor zijn volk, en sprekende voor den welstand van zijn ganse zaad.
Esther 10:3