Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

6 april 2021

Woord voor de dag
Jezus dan, wetende alles, wat over Hem komen zou, ging uit, en zeide tot hen: Wien zoekt gij?
Johannes 18:4