Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

6 maart 2023

Woord voor de dag
Alzo is er ook geschreven: De eerste mens Adam is geworden tot een levende ziel; de laatste Adam tot een levendmakenden Geest.
1 Korinthe 15:45