Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

6 februari 2022

Woord voor de dag
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want Uw is het Koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, in der eeuwigheid, amen.
Mattheüs 6:13