Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

6 november 2020

Woord voor de dag
Maar Hij zeide: Ja, zalig zijn degenen, die het Woord Gods horen, en hetzelve bewaren.
Lukas 11:28