Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

6 januari 2022

Woord voor de dag
En wijn ten drankoffer, een derde deel van een hin, zult gij offeren tot een liefelijken reuk den HEERE.
Numeri 15:7