Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

28 februari 2022

Woord voor de dag
Toen antwoordde Jezus, en zeide tot haar: O vrouw! groot is uw geloof; u geschiede, gelijk gij wilt. En haar dochter werd gezond van diezelfde ure.
Mattheüs 15:28