Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

26 februari 2022

Woord voor de dag
Maar terstond sprak hen Jezus aan, zeggende: Zijt goedsmoeds, Ik ben het, vreest niet.
Mattheüs 14:27