Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

23 februari 2022

Woord voor de dag
Opdat vervuld zou worden, wat gesproken is door den profeet, zeggende: Ik zal Mijn mond opendoen door gelijkenissen; Ik zal voortbrengen dingen, die verborgen waren van de grondlegging der wereld.
Mattheüs 13:35