Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

21 februari 2022

Woord voor de dag
Want zo wie den wil Mijns Vaders doet, Die in de hemelen is, dezelve is Mijn broeder, en zuster, en moeder.
Mattheüs 12:50