Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

16 februari 2022

Woord voor de dag
Doch wanneer zij u overleveren, zo zult gij niet bezorgd zijn, hoe of wat gij spreken zult; want het zal u in dezelve ure gegeven worden, wat gij spreken zult.
Mattheüs 10:19