Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

15 februari 2022

Woord voor de dag
Toen zegende hem Jozua, en hij gaf Kaleb, den zoon van Jefunne, Hebron ten erfdeel.
Jozua 14:13