Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

14 februari 2022

Woord voor de dag
Jozua nu was oud, wel bedaagd; en de HEERE zeide tot hem: Gij zijt oud geworden, welbedaagd, en er is zeer veel lands overgebleven, om dat erfelijk te bezitten.
Jozua 13:1