Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

13 februari 2022

Woord voor de dag
Toen raakte Hij hun ogen aan, zeggende: U geschiede naar uw geloof.
Mattheüs 9:29