Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

12 februari 2022

Woord voor de dag
Maar Jezus, zulks horende, zeide tot hen: Die gezond zijn hebben den medicijnmeester niet van node, maar die ziek zijn.
Mattheüs 9:12