Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

11 februari 2022

Woord voor de dag
En Jozua nam al deze koningen en hun land op eenmaal; want de HEERE, de God Israëls, streed voor Israël.
Jozua 10:42