Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

8 februari 2022

Woord voor de dag
Aldaar schreef hij ook op stenen een dubbel van de wet van Mozes, hetwelk hij geschreven heeft voor het aangezicht der kinderen Israëls.
Jozua 8:32