Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

1 februari 2022

Woord voor de dag
Dat het boek dezer wet niet wijke van uw mond, maar overleg het dag en nacht, opdat gij waarneemt te doen naar alles, wat daarin geschreven is; want alsdan zult gij uw wegen voorspoedig maken, en alsdan zult gij verstandelijk handelen.
Jozua 1:8