Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

5 september 2023

Woord voor de dag
Opdat uw geslachten weten, dat Ik de kinderen Israëls in loofhutten heb doen wonen, als Ik hen uit Egypteland uitgevoerd heb; Ik ben de HEERE, uw God!
Leviticus 23:43