Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

5 september 2022

Woord voor de dag
Zo zullen wij, Uw volk en de schapen Uwer weide, U loven in eeuwigheid, van geslacht tot geslacht; wij zullen Uw roem vertellen.
Psalmen 79:13