Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

5 augustus 2022

Woord voor de dag
Want ik ben door de wet der wet gestorven, opdat ik Gode leven zou.
Galaten 2:19