Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

5 juni 2022

Woord voor de dag
Een Profeet zal Ik hun verwekken uit het midden hunner broederen, als u; en Ik zal Mijn woorden in Zijn mond geven, en Hij zal tot hen spreken alles, wat Ik Hem gebieden zal.
Deuteronomium 18:18