Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

5 mei 2021

Woord voor de dag
Want de wapenen van onzen krijg zijn niet vleselijk, maar krachtig door God, tot nederwerping der sterkten;
2 Korinthe 10:4