Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

5 april 2021

Woord voor de dag
Opdat zij allen een zijn, gelijkerwijs Gij, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons een zijn; opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt.
Johannes 17:21