Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

5 maart 2023

Woord voor de dag
Want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden.
1 Korinthe 15:22