Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

5 maart 2021

Woord voor de dag
Daarom, alzo zegt de Heere HEERE: Ziet, Ik leg een grondsteen in Sion, een beproefden steen, een kostelijken hoeksteen, die wel vast gegrondvest is; wie gelooft, die zal niet haasten.
Jesaja 28:16