Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

5 februari 2021

Woord voor de dag
Onze hulp is in den Naam des HEEREN, Die hemel en aarde gemaakt heeft.
Psalmen 124:8