Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

5 november 2023

Woord voor de dag
En de HEERE zeide tot mij: Deze poort zal toegesloten zijn, zij zal niet geopend worden, noch iemand door dezelve ingaan, omdat de HEERE, de God Israëls, door dezelve is ingegaan; daarom zal zij toegesloten zijn.
Ezechiël 44:2