Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

5 november 2022

Woord voor de dag
En hij zeide: Die barmhartigheid aan hem gedaan heeft. Zo zeide dan Jezus tot hem: Ga heen, en doe gij desgelijks.
Lukas 10:37