Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

5 oktober 2021

Woord voor de dag
En in Hem gevonden worde, niet hebbende mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid, die uit God is door het geloof;
Filippenzen 3:9