Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

5 januari 2022

Woord voor de dag
Vergeef toch de ongerechtigheid dezes volks, naar de grootte Uwer goedertierenheid, en gelijk Gij ze aan dit volk, van Egypteland af tot hiertoe, vergeven hebt!
Numeri 14:19